Avis Legal i Política de cookies

El Port de Barcelona publica Open Data amb l'objectiu de proporcionar serveis i informació dipositats a l'administració.

Les següents condicions vinculen qualsevol agent de reutilització amb l'objectiu de fer-ne ús dels documents que se'ls han enviat:

  • Aquest lloc web és propietat del Port de Barcelona i tot el contingut (textos, imatges, etc.) estan protegits per drets d'autor.
  • El Port de Barcelona es reserva el dret a canviar, modificar o ampliar contingut, informació, aplicacions, etc. d'aquest lloc web en qualsevol moment i sense previ avís, així com els termes i condicions que apareixen a aquest lloc web.

Llicències per a Conjunts de Dades.

Tots els conjunts de dades que ofereix el Port de Barcelona, si no s'indica altrament, es publiquen sota els termes de la llicència Creative Commons-Reconeixement (CC-per 4.0) i permet:

  • Copiar, distribueir i comunicar públicament les dades.
  • Barrejar - transformar les dades.
  • Llicències per a Conjunts de Dades.
  • Reutilització de dades.

L'acceptació d'aquest Avís Legal no implica la concessió de drets d'autor o propietat intel·lectual sobre els conjunts de dades.

  • Està prohibit distorsionar el significat de la informació.
  • La data de la darrera actualització dels documents objecte de reutilització hauria de ser esmentat, sempre que estigui inclòs en el document original.
  • Els metadats de la data d'actualització i les condicions de reutilització aplicables inclòs, si escau, en el document posat a disposició per a la seva reutilització s'hauria de conservar, no modificar-se ni suprimir-lo.