Autoritat Portuaria de Barcelona

L'Autoritat Portuària de Barcelona té definida la seva missió com a organització, la seva visió (què es planteja arribar a ser en un futur) i els valors que regeixen el seu comportament com a institució. Tota l'organització s'esforça dia a dia per assolir aquestes màximes:
Missió: Liderar el desenvolupament del Port de Barcelona, generar i gestionar infraestructures i garantir la fiabilitat dels serveis per contribuir a la competitivitat dels seus clients i crear valor per a la societat.
Visió: El Port solució d'Europa a la Mediterrània.
Valors:
1 - Valoració i compromís de les persones
2 - Gestió ètica i professional
3 - Orientació al client
4 - Responsabilitat social
5 - Innovació