Fitxers mestres - Tipus de vaixells segons Port de Barcelona

Base de dades amb la classificació de vaixells del Port de Barcelona

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Última actualització Juliol 7, 2022, 00:33 (CEST)
Creat Febrer 15, 2021, 13:33 (CET)
Freqüencia Diari
Temps 1