Fitxers mestres - Ports

Base de dades on s’indica el codi, el nom i d’altres informacions especifiques dels ports connectats amb el Port de Barcelona. És un subconjunt de UN/LOCODE segons UN/ECE reg.nro.16.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Última actualització Maig 26, 2024, 00:32 (CEST)
Creat Febrer 15, 2021, 13:33 (CET)
Freqüencia Diari
Temps 1