Fitxers mestres - Països

Base de dades on s’indica el codi, el nom i d’altres informacions específiques referides a tots els països del món. Compleix la normativa ISO 3166 (an. 2).

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Última actualització Juny 25, 2024, 00:32 (CEST)
Creat Febrer 15, 2021, 13:33 (CET)
Freqüencia Diari
Temps 1