Estadístiques de tràfic de mercaderies per ...

URL: https://opendata.portdebarcelona.cat/dataset/0b02af8e-8d2c-4c61-affa-e151f20ab45e/resource/d2b5e023-45da-4bd8-b980-6d5eac62ab8f/download/trafic_mercaderies_envas_darrer_mes.csv

Dades estadístiques del tràfic de mercaderies per envàs del Port de Barcelona el darrer mes

La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu aquí per a obtenir més informació

Descarregueu el recurs

Diccionari de dades

Columna Tipus Descripció
MAN Any Servei ID int

año de la estadística

MAN Mes Servei ID int

año y mes de la estadística

MAN Mes Any Servei ID int

mes de la estadística

ESC Tipus vaixell DESC text

descripción del tipo de buque

ESC Tipus vaixell ID int

identificador del tipo de buque

MAN Tipus Declaració DESC text

descripción del tipo de declaración sumaria

MAN Tipus Declaració ID text

identificador del tipo de declaración sumaria

MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC text

descripción del tipo de operación (carga, descarga, tránsito)

MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID int

identificador del tipo de operación (carga, descarga, tránsito)

MAN CNX Navegació Mercaderia DESC text

descripción del tipo de tráfico (cabotaje/exterior)

MAN CNX Navegació Mercaderia ID text

identificador del tipo de tráfico (cabotaje/exterior)

MAN PEQ Grup Envàs CSL DESC text

descripción del grupo del envase

MAN PEQ Grup Envàs CSL ID int

identificador del grupo del envase

MAN PEQ Envàs CSL DESC text

descripción del envase

MAN PEQ Envàs CSL ID int

identificador del envase

MAN PEQ Envàs Detall CSL DESC text

descripción del envase en detalle

MAN PEQ Envàs Detall CSL ID int

identificador del envase en detalle

MAN EQP Ple Buit DESC text

descripción si lleno o vacío

MAN EQP Ple Buit ID text

identificador si lleno o vacío

MAN CNX ORI País DESC text

nombre del país origen

MAN CNX ORI País PAIS_ISO int

código ISO del país origen

MAN CNX OPE País DESC text

nombre del país de operación

MAN CNX OPE País PAIS_ISO int

código ISO del país de operación

MAN CNX DES País DESC text

nombre del país destino

MAN CNX DES País PAIS_ISO int

código ISO del país destino

MAN EQP Contenidors int

número de contenedores

MAN EQP TEUs int

número de TEUS

MAN EQP Tara (Tn) float

tara (peso en vacío) en toneladas

MAN PAR Tones float

peso en toneladas

MAN PAR Vehicles int

número de vehículos

Informació addicional

Camp Valor
Última actualització de les dades 30 Agost 2021
Última actualització de les metadades 15 Febrer 2021
Creat 15 Febrer 2021
Format text/csv
Llicència CC BY-SA 4.0
CreatFa 8 mesos
Datastore actiuTrue
FormatCSV
Té vistesTrue
Idd2b5e023-45da-4bd8-b980-6d5eac62ab8f
Darrera modificacióFa 1 mesos
Yipus mimetext/csv
Mateix dominiTrue
Id package0b02af8e-8d2c-4c61-affa-e151f20ab45e
position11
Id revisió62e7ae9f-15b9-415f-8567-6f60339d9a7d
Mida1 MiB
EstatActiu
typefile.upload
Tipus urlPujar