Previsió arribades avui

URL: https://opendata.portdebarcelona.cat/dataset/342fe09b-017b-4019-a743-ee773f09befd/resource/72f0fc9e-b4b4-4a61-a0fb-e7b65b601b4d/download/arribadesavui.csv

Dades de la previsió d'arribades avui al Port de Barcelona

La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu aquí per a obtenir més informació

Descarregueu el recurs

Diccionari de dades

Columna Tipus Descripció
ANYESCALA int

año de la escala

TERMINALCODI text

código de la terminal destino

VAIXELLBANDERACODI text

bandera del buque

ETD date

fecha estimada de salida

VAIXELLNOM text

nombre del buque

CALAT_METRES float

calado del buque

MANEGA_METRES float

manga del buque

MESINFO text

información adicional

TERMINALNOM text

nombre de la terminal destino

ETAHORA time

fecha estimada de llegada - hora

ETAUTC date

fecha estimada de llegada - utc

ETADIA date

fecha estimada de llegada - fecha

ETDUTC date

fecha estimada de salida - utc

VAIXELLTIPUS text

tipo de buque según lloyds

ETDHORA time

fecha estimada de salida - hora

PORTDESTICODI text

código del puerto destino del buque

MOLLCODI text

código del muelle de amarre

MMSI int

código de llamada mmsi

IMO int

código imo del buque

PORTORIGENCODI text

código del puerto origen de la escala del buque

ESCALAESTAT text

estado de la escala

ESLORA_METRES float

eslora del buque

PORTORIGENNOM text

nombre del puerto origen de la escala del buque

PORTDESTINOM text

nombre del puerto destino del buque

ESTOPERATIUID text

código de estado de la escala

MOLLMODULS text

módulos del muelle de atraque

ESCALANUM text

número de la escala

ETDDIA date

fecha estimada de salida - fecha

ETA date

fecha estimada de salida

VAIXELLBANDERANOM text

nombre del país de bandera del buque

CONSIGNATARI text

empresa consignataria del buque

CALLSIGN text

código de llamada radio del buque

Informació addicional

Camp Valor
Última actualització de les dades 20 Setembre 2021
Última actualització de les metadades 12 Març 2021
Creat 12 Març 2021
Format text/csv
Llicència CC BY-SA 4.0
CreatFa 6 mesos
Datastore actiuTrue
FormatCSV
Té vistesTrue
Id72f0fc9e-b4b4-4a61-a0fb-e7b65b601b4d
Darrera modificacióFa 56 minuts
Yipus mimetext/csv
Mateix dominiTrue
Id package342fe09b-017b-4019-a743-ee773f09befd
Id revisiób4a2b7ef-6b33-49af-9087-b45ca8b9fe83
Mida12,9 KiB
EstatActiu
typefile.upload
Tipus urlPujar